Sponsor

به اشتراک بگذار:

PackageQuantityPrice
بسته حمایتی طلایی$100.00
بسته حمایتی نقره ایی$50.00
بسته حمایتی برنزی$20.00
You are sponsoring

راهنمای حقوقی کمیساریای عالی برای دگرباشان پناهجو

در صورتی که به دلیل دگرباشی مجبور به گریز از زادگاهتان هستید یا شده اید، پیش از مراجعه به هر یک از فعالان و سازمان های مدعی به حمایت حقوقی و حتی مالی از پناهجویان دگرباش جنسی، به اسناد و مدارک رسمی سازمان ملل متحد و کشور محل ارائه درخواست پناهجویی مراجعه کرده وآنها را […]
 
به اشتراک بگذار: